Rafał Koniecek

adwokat

Od 14 lat wykonuje zawód prawnika. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w jednej

z czołowych kancelarii korporacyjnych w Polsce. Przez kilka lat był Dyrektorem Działu Prawnego

i Audytu Wewnętrznego oraz Doradcą Rektora ds. Prawnych jednej z warszawskich uczelni wyższych. Przez 4 lata prowadził zajęcia dydaktyczne z prawa cywilnego i gospodarczego

na studiach stacjonarnych i podyplomowych w innej warszawskiej szkole wyższej.
Jest ekspertem w zakresie prawa pracy. Ma bardzo duże doświadczenie procesowe,

w szczególności w sprawach pracowniczych, sprawach gospodarczych, postępowaniach dotyczących nieruchomości i postępowaniach karnych gospodarczych.
Główne obszary jego zainteresowań zawodowych to prawo pracy, obsługa prawna podmiotów gospodarczych, doradztwo prawne dla podmiotów z sektora B+R oraz podmiotów służby zdrowia, sądowe postępowania procesowe i prowadzenie negocjacji oraz prawna opieka nad nimi.
Prywatnie interesuje się polityką, literaturą, hip hopem oraz wspinaczką skałkową.

Aneta Koniecek

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 r. pracuje zawodowo jako prawnik, a od 2013 r. wykonuje zawód adwokata.
Jest ekspertem w zakresie obsługi prawnej w obszarze funduszy europejskich oraz krajowych

(np. NCN, NCBR itp.), w tym zarówno w zakresie podmiotów rozdysponowujących fundusze,

jak również podmiotów korzystających z tych funduszy. Pani Mecenas specjalizuje się także

w doradztwie z zakresu prawa podatkowego dla osób fizycznych i prawnych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych

(m.in. z branży medycznej, budowlanej, spedycyjnej i handlowej), a także fundacji oraz stowarzyszeń. Zajmuje się przygotowaniem umów, regulaminów oraz dokumentów korporacyjnych,

a ponadto tworzeniem, łączeniem oraz przekształcaniem spółek i obsługą procesów windykacyjnych. 
Prywatnie miłośniczka podróży. Marzy o wyprawie do Australii i Nowej Zelandii. Interesuje

się również muzyką.

Joanna Turadek

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Z Kancelarią związana jest niemal od jej powstania.
Specjalizuje się w prawie cywilnym (zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego), prawie zamówień publicznych oraz zasadach realizacji, finansowania i rozliczeń projektów unijnych. 
W Kancelarii zajmuje się również bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym także kompleksową obsługą spółek prawa handlowego.
Prywatnie pasjonatka kryminałów oraz włoskiej kuchni. 

Kinga Bieniek

aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Do zespołu Kancelarii dołączyła w 2014 roku i to razem z nami, w ramach naszego zespołu, zdobywała cenne doświadczenia zawodowe. Pomimo młodego wieku jest prawnikiem bardzo swobodnie poruszającym się w trudnych zagadnieniach prawnych i świetnie "czującym" przepisy procesowe.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa nieruchomości, prawa lokalowego i postępowania administracyjnego. W obszarze jej zainteresowań leży także prawo pracy, prawo cywilne (szczególnie prawo rodzinne i spadkowe) oraz prawo karne.
Pani Kinga zajmowała się organizowaniem ogólnopolskich Konferencji naukowych oraz czynnie

w nich uczestniczyła.
Prywatnie interesuje się literaturą psychologiczną. W wolnym czasie przyjemność sprawia

jej aktywność fizyczna - ćwiczenia na siłowni i fitness.

Oliwia Wadas

asystent prawny

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Do zespołu Kancelarii dołączyła w czerwcu 2016 roku. Początkowo odbywała w Kancelarii praktyki, ale jej zaangażowanie, wiedza i umiejętności spowodowały, że szybko została stałym członkiem naszego zespołu. 
W polu jej zainteresowań zawodowych leży przede wszystkim prawo cywilne, w tym w szczególności prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej.
Zajmuje się również prawem medycznym (zwłaszcza postępowania dotyczące błędów medycznych) i prawem pracy.
Prywatnie interesuje się fotografią i literaturą.

Jakub Sobieski

asystent prawny

Student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Pracę z nami rozpoczął w kwietniu 2017 roku. 
Główne obszary jego zainteresowań to prawo karne oraz prawo cywilne (w szczególności prawo rzeczowe). Pomimo, iż zdobywa dopiero swoje pierwsze doświadczenia zawodowe, staramy

się stawiać przed nim różne wyzwania merytoryczne, z którymi radzi sobie świetnie.
Prywatnie interesuje się historią XX wieku oraz sportem.