Prawo nieruchomości i lokalowe

W  zakresie  prawa  nieruchomości i prawa lokalowego nasza  pomoc  może  polegać  na:

 • sporządzaniu umów, pism i opinii prawnych;

 • reprezentowaniu przed sądami wszystkich instancji;

 • składaniu wniosków egzekucyjnych i udziale w postępowaniu egzekucyjnym;

 • udziale w czynnościach notarialnych.   Świadczymy pomoc prawną dotyczącą m.in:

 • najmu lokali mieszkalnych;​

 • okazjonalnego najmu lokalu;

 • obowiązków i praw lokatorów (m.in.: nakłady konieczne na lokal, podwyższenie czynszu najmu, waloryzacja czynszu);

 • eksmisji, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych (w tym prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych);

 • ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa)

 • umów developerskich (obowiązki developera, zawarcie i odstąpienie od umowy developerskiej);

 • postępowań karnych przeciwko developerom;

 • prawa własności nieruchomości (nabywanie i zbywanie nieruchomości, obciążanie nieruchomości)

 • ustanawiania hipoteki na nieruchomości;

 • służebności gruntowych i osobistych;

 • służebności drogi koniecznej i przesyłu;

 •  zasiedzenia;

 • użytkowania wieczystego;

 • postępowań przed sądem wieczystoksięgowym (składanie wniosków i wpis, wykreślenie);

 • ustaleniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

 • umów przedwstępnych i przyrzeczonych przeniesienia własności nieruchomości (odstąpienia od tych umów).