Ochrona danych osobowych

W ramach procesów związanych z ochroną danych osobowych zapewniamy kompleksową obsługę prawną. Gwarantujemy Państwu profesjonalne usługi we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzana danych osobowych, a także w ramach reprezentacji przed organem nadzorczym.


 

Nasze usługi w tym zakresie obejmują m.in.:

 

 

  • przeprowadzenie audytów z zakresu zgodności prowadzenia działalności z zasadami ochrony danych osobowych, w tym również pod względem zgodności procedur                   z regulacjami RODO;

 

  • dostosowanie procedur do obecnie obowiązujących przepisów prawa, a także                  do postanowień RODO;

  • przygotowanie oraz opiniowanie dokumentacji w zakresie wewnętrznych regulacji,          w tym polityk bezpieczeństwa, polityk prywatności;

 

  • opracowanie dokumentacji związanej z wyrażeniem zgody oraz wypełnieniem obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane  są przetwarzane;

 

  • wdrażanie środków technicznych i organizacyjnych służących zgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych;

 

  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu przetwarzania danych osobowych;

  • reprezentowanie w postępowaniach przed organem nadzorczym związanych ze skutkami przetwarzania danych niezgodnie z przepisami;

 

  • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

  • wsparcie w zakresie prowadzenia działalności w internecie, w tym również w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.