Po pierwsze - przejrzystość

   W naszej pracy dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie aspekty współpracy

z Klientem były zrozumiałe i klarowne. Dotyczy to również rozliczeń finansowych.

Już ustalając termin spotkania informujemy o wysokości wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej.

   W przypadku przyjęcia zlecenia lub sprawy do prowadzenia, sporządzamy pisemną umowę z Klientem, w której jasno sprecyzowane są warunki finansowe (wysokość wynagrodzenia brutto, terminy płatności itd.) oraz zakres czynności (np. udział

w rozprawach, sporządzanie pism). 


   Jeśli chodzi o postępowania sądowe, to niezależnie od sposobu przyjęcia rozliczeń, nasza pomoc polega nie tylko na reprezentacji procesowej i sporządzaniu pism,

ale również na bieżącym informowaniu Klientów o przebiegu postępowania, przypominaniu o terminach rozpraw oraz dokonywaniu przeglądów akt sądowych

i sporządzaniu fotokopii, które są przekazywane Klientom.

Po drugie - elastyczność

   Wiemy, że życie lubi zaskakiwać i nie zawsze Klienci mają możliwość zapłaty pełnego honorarium. Dlatego niezależnie od przyjętej formy wynagrodzenia, zawsze istnieje możliwość jego rozłożenia na raty. Przewidujemy również możliwość ustalenia wynagrodzenia częściowo uzależnionego od wyniku postępowania tzw. „success fee”.
 

Po trzecie - indywidualne podejście

   Każda sprawa jest inna, zatem wymaga indywidualnego podejścia, również w zakresie ustalania wynagrodzenia. Przewidujemy następujące możliwości ustalania wynagrodzenia:


a) w systemie godzinowym (wynagrodzenie zliczane jest w uzgodnionych okresach rozliczeniowych na podstawie zestawienia godzin przygotowanego przez Kancelarię).


b) w systemie ryczałtowym (wynagrodzenie ustalane jest góry za przyjęcie zlecenia/sprawy, np.: sporządzenie opinii prawnej, lub postępowanie przez sądem

I instancji – niezależnie od ilości rozpraw).


c) w systemie jednostkowym (wynagrodzenie uzależnione jest od podjęcia każdorazowej czynności).